Du söker till utbildningen genom att skicka ett mejl till ansokan@kulturcentrumost.se senast tisdagen den 2 april. Här är en lista på vad du ska skriva:

UPPGIFTER OM DIG

 1. Namn, ålder, adress, telefonnummer och mejladress.

 2. Om du har någon som hjälper dig med din ansökan så skriv namn och mejladress till den personen också.

 3. Vilken gymnasieskola du gått på och vilket program.

 4. Om du gått någon annan estetisk utbildning efter gymnasiet.


DIN MOTIVERING

 1. Beskriv varför du skulle vilja gå den här utbildningen. Du kan själv berätta eller be någon annan beskriva varför utbildningen skulle passa dig. Det kan vara som text i ditt mejl eller som en ljud- eller filminspelning.

 2. Om du vill får du gärna skicka med någonting du gjort, till exempel en inspelning när du sjunger, dansar eller spelar teater, ett foto på konst som du har gjort, en sång eller en pjäs du skrivit eller något annat du vill visa för oss.

Om du hellre vill skicka din ansökan per post kan du kontakta oss så hjälper vi dig! Ring 0760-144246


För att kunna gå utbildningen ska du:

 • ha gått ut den anpassade gymnasieskolan (gymnasiesärskolan)

 • vilja studera alla ämnen som ingår

 • vilja jobba tillsammans med andra

 • vilja jobba med utställningar och föreställningar som ska visas för en publik

 • ha förutsättningar att kunna delta i de moment utbildningen innehåller och bidra till att gruppen som helhet kan fungera

Du som söker kommer att bjudas in till en ”prova-på-dag” där alla får vara med och göra olika övningar. Då kan du också visa och berätta mer om vad du tycker om att göra och varför du skulle vilja gå utbildningen. Efter "prova-på-dagen" väljer vi ut 8 personer som får en plats på utbildningen detta år. 

Funktionsrätt Östergötland driver utbildningen som ett arvsfondsprojekt i samarbete med Region Östergötland, Linköpings kommun och Norrköpings kommun.


Kulturcentrum Öst


Vid frågor kontakta vår projektledare Karin Ganestål karin.ganestal@kulturcentrumost.se

0760-144246